• 0(322) 234 01 98
  • info@englishunderstand.com.tr
Sosyal Ağlarda Biz :

Sonuçlar

Sonuçlar

Eğitim alanında uluslararası isbirligi amacını taşıyan Avrupa Birliği programı SOCRATES kapsamında, Avrupa’daki 5 farklı üniversitede, 3 yıl süren AUDIO-LINGUA dil çalışması yürütüldü. Bu araştırmanın sonuçları, kemikten ses iletim teknolojisi ve dinamik ses filtresi kullanımının, klasik yabancı dil öğretim yöntemlerini tamamlayıp destekleme yolunda etkin bir araç olduğunu ortaya koydu.

Belirtilen çalışmada, yabancı il öğreniminde dinleme algısının ve sözlü ifade becerisinin geliştirilmesi amacıyla, Tomatis Metodu® adıyla bilinen özgün teknikle bağlantılı olarak geliştirilen ses algılama eğitimini aygıtları kullanılmıştır.

Söz konusu eğitimde hedef yabancı dilin grameri, sözcük hazinesi ya da sözdizimi esas alınmamaktadır. Bunun yerine, dilin ses boyutunu oluşturan ritim, melodi, tonlama ve ses üzerinde çalışma yürütülmektedir.

Çalışmanın sonuçları, kemikten ses iletim teknolojisi ve dinamik ses filtresi kullanımının, klasik yabancı dil öğretim yöntemlerini tamamlayıp destekleme yolunda etkin bir araç olduğunu ortaya koymuştur.